Vores træningsed

Dojo Kun er den træningsed, vi følger i (Shin)kyokushin Karate. Den guider os i mødet med hinanden og i forfølgelsen af karatens vej.

DOJO KUN

Vi vil træne vor krop og sjæl til urokkelig styrke.
 
Vi vil stræbe efter budo´ens sande vej, så vore sanser er rede, når tiden kommer.
 
Vi vil med ærlig kraft bekæmpe vor egoisme.
 
Vi vil altid følge etiketten og udvise høflighed, respektere andre og afstå fra vold.
 
Vi vil følge vor tro og forblive ydmyge.
 
Vi vil søge visdom og styrke uden at begære andet.
 
Vi vil, hele vort liv, gennem karate, søge at opfylde den sande mening med Kyokushin-vejen
.