Historie

Roskilde Karate Klub startede, som den første karateklub i Roskilde, i 1973 under ledelse af Sensei Hans Chr. Juul Hansen. Han var på det tidspunkt 2. kyu. Klubbens lokaler var dengang i gymnastiksalen på Absalonskolen. Man startede med at træne mandag og fredag. Dengang var karate i Danmark nyt, der var ikke så mange andre sportstilbud, og med de mange nye karatefilm voksede klubben stærkt. Det blev hurtigt en stor skole med ca. 300 medlemmer, og der blev undervist fra kl. 17.00 til 23.00.

I den luksusproblemstilling måtte man have større lokaler, og i 1975 åbnede lokalerne på Havnevej. Her havde man fuld råderet over lokalerne, som bestod af 2 træningssale, og senere kunne man også tilbyde supplerende vægttræning. Der blev nu undervist fem dage om ugen i fire timer hver dag. Der blev også oprettet børnehold med stor succes.

I 1980 kunne Roskilde Karate Klub ikke blive i lokalerne på Havnevej, da ejeren mente han kunne tjene flere penge på fitness. Lokalerne skulle derfor bruges til vægttræning. Klubben flyttede til nogle kælderlokaler i Ungdommens Hus. Samtidig måtte Hans Chr. Juul Hansen koncentrere sig om sin undervisning i København. Klubbens nye instruktør blev Jan Bülow dengang 2. kyu. Han underviste i starten to gange ugentligt, men efter ½ år begyndte Jesper Trier, dengang 3. kyu, at undervise den ene af dagene. I forbindelse med disse drastiske lokaleændringer, samt at Danmarks bedste instruktør forlod klubben, mistede vi mange medlemmer, så der var kun ca. 50 tilbage.

Den overordnede leder af Kyokushinkai, og dermed også af klubben, var dengang Jørgen Albrechtsen. Han havde på det tidspunkt eneret i Danmark til at undervise i Kyokushinkai Karate. I 1982 skete der store ændringer. Jørgen Albrechtsen trak sig ud af al karate. Herefter dannede alle Kyokushinkai-klubber en ny og demokratisk organisation Dansk Kyokushin Karate Union. Samtidig blev alle klubberne til foreninger med bestyrelser.

Klubben er medlem af Dansk Kyokushin Karate Organisation og DAI under Danmarks Idræts Forbund.

I Roskilde Karate Klub blev Jan Bülow formand, og er det fortsat. Jesper Trier blev valgt som kasserer, og var det i 10 år, og er nu formand for Instruktørudvalget.

I Ungdommens Hus voksede klubben, og efter næsten 10 år i kælderlokalerne blev lokalerne for små til de nu 200 medlemmer. I de 10 år havde klubben sparet mange penge sammen, og de skulle bruges på nye lokaler.

Det lykkedes i 1989 at finde nogle egnede lokaler på (dengang) PRÆSTEMARKSVEJ 10 C. Der skulle dog mange timers frivilligt arbejde til, før de kunne tages i brug. Der skulle opsættes nye vægge, mens andre skulle rives ned. Der skulle lægges gulve og måtter, og baderum skulle opføres. Efter mange ugers hårdt arbejde stod klubben klar med 2 træningssale, vægtrum og opholdsrum med TV og video, hvor både medlemmer og børnenes forældre kunne slappe af.

Vi afholder mange arrangementer i klubben. Der er f.eks. stævner, kurser, selvforsvarsaftener, gennembrydningskursus,  børnearrangementer, filmaftener med mere.
Desuden deltager og medplanlægger klubben årligt både sommerlejr, vinterlejr, børne/juniorlejr samt sort/brunbælte lejr i DKU-regi.