Klubbens drift

Bestyrelsen

Formand
Jan Bülow, 7. dan

Kasserer
Lasse Bak

Brit Trier, 2. dan

Lars Korsborg, 1. dan

Ditte Futtrup, 1. dan

Lotte Pedersen

Morten Hersoug

Instruktørudvalget

Formand
Jesper Trier, 6. dan

Lars Kofoed, 3. dan

Bo Bøgh, 3. dan

Denis Baagøe, 3. dan

Kristine Rask Andreasen, 2. dan

Nikolaj Lunn Jensen, 2. dan


Liv Toldbod Helgesen, 1. dan

Instruktørerne

Jan Bülow, 7.dan
Onsdag: Juniorer (14-17 år)
Fredag: Talenthold

Jesper Trier, 6. dan
Mandag: Voksne, let øvede og øvede

Lars Kofoed, 3. dan
Onsdag: Voksne, begyndere og øvede
Søndag: Kihontræning

Niels Mikkelsen, 3. dan
Søndag: Kihontræning

Bo Bøgh, 3. dan
Onsdag: Voksne, begyndere og øvede

Tina Dettman, 2. dan
Torsdag: Børn, øvede

Denis Baagøe, 3. dan
Søndag: Katatræning, øvede

Brit Trier, 2. dan
Mandag: Børn, begyndere og øvede

Kristine Rask Andreasen, 2. dan
Mandag: Voksne, begyndere
Skoleferierne, tirsdag + fredag: Katatræning

Per Damsgaard, 2. dan
Mandag: Børn, begyndere og øvede

Nikolaj Lunn Jensen, 2. dan
Onsdag: Juniorer (14-17 år)
Torsdag: Kamphold
Fredag: Talenthold

Eduardo Jensen, 2. dan
Mandag: Voksne, begyndere

Rasmus Lunn Jensen, 1. dan
Torsdag: Kamphold

August Friis, 1. dan
Mandag: Børn, begyndere og øvede
Onsdag: Voksne, begyndere og let-øvede

Cecilie Trier, 1. dan
Onsdag: Voksne, begyndere og let-øvede

Lars Korsborg, 1. dan
Mandag: Voksne, let-øvede

Liv Toldbod Helgesen, 1. dan
Torsdag: Kidzz og børn, begyndere og øvede

Ditte Futtrup, 1. dan
Mandag: Voksne, begyndere

Søren Smidt Olsen, 1. dan
Onsdag: Voksne, begyndere og let-øvede

Kim Ørbo Pedersen
Torsdag: Børn, begyndere
Fredag: Talenthold

Lars Birck
Torsdag: Kidzz